NÓRA-HÁLÓ, Heves megyében

Pályázatot nyújtottunk be a JÓL-LÉT Alapítványhoz „A gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózat tudástranszferrel" című projektje keretében kiírt együttműködési felhívásra. A fővárosi hatókörű alapítvány most induló projektjével a gender-tudatosság fejlesztését célozza meg a nők érdekében.

A Nóra-háló projekt célja egy 10 régióra kiterjedő munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadói hálózat létrehozása. Kialakításával 5000 nő számára nyújtanak munkaerő-piaci és anti-diszkriminációs tanácsadást.

A bevont civilek sokszínűségére alapozva a különböző hátrányokkal élő nők (fogyatékkal élők, romák, alacsony képzettségűek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák stb.) helyzetére is fel kívánják hívni a figyelmet. A résztvevő szervezetek közreműködésével részletes képet nyerünk a különböző településeken, régiókban élő nők munkaerő-piaci esélyeiről, a diszkrimináció alakulásáról.

NÓRA-HÁLÓ-hoz való csatlakozásunk indokai:

A 11 fős tagságunkból 9 fő nő. Van közöttünk egyedülálló, frissen végzett diplomás, kisgyermekes GYED-en lévő családanya, valamint vannak középkorú és 50 éven felüli családanyák. Közös jellemzőnk a tenni akarás, mindannyian tettre kész, tevékeny hölgyek vagyunk, akik szeretnék szebbé, jobbá tenni környezetüket, értelmes célokkal gazdagabbá tenni életüket. Valamennyien egyformán gondolkodunk a család fontosságáról és jövőjéről. Valljuk, hogy a család legfőbb feladata, hogy biztonságot, fogódzót nyújtson ebben az értékvesztett, bizonytalan, állandóan változó világban, és hogy ebben a nőknek, családanyáknak meghatározó szerepe van. Az egyesület számára ezért is fontos a nők esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a családi értékek megőrzése.

A gender elmélet megfogalmazása alapján: „mindenkinek biztosított a joga, hogy a tudása és képessége alapján érvényesüljön”. Ez a fajta gender-érzékenység  nincs kommunikálva városunkban. Viszont tapasztalataink szerint a munkavállalás során valóban éri hátrányos megkülönböztetés a nőket. Szükséges ezért a Nóra-háló kiépítése. Minél több társadalmi-gazdasági résztvevővel történik az együttműködés, annál hatékonyabban tudunk tevékenykedni a nők érdekében.

A program kapcsán szeretnénk együttműködni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósításában, az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyi képviselőjével.

A programban való részvételünk újabb tudást, tapasztalatot hozhat számunkra, új hazai és nemzetközi kapcsolatokat, új szolgáltatásokat indíthat el, növelheti ismertségünket, s kiterjesztheti hatáskörünket a célcsoport-specifikus és hálózati érdekérvényesítés terén.

Úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben kialakításra kerülő munkaerő-piaci szolgáltatásainkat csak erősítené, és ügyfeleink számát növelné a gender tudatos munkaerő-piaci tanácsadó hálózatban való részvételünk, annál is inkább, mert alapszabályunk szerint is főként a nőkre és a hátrányos helyzetű emberekrefókuszálunk.

2013. október 25-én kaptuk az értesítést, hogy első körben NÓRA-HÁLÓ partnerszervezetnek javasoltak bennünket. Ezt követte 2013. november 4-én Egerben, egyesületünk székhelyén - az Egri Civil Házban – egy személyes találkozás Kánya Kingával, a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány programvezetőjével.

A szervezeti látogatás keretében egyeztettük a program részleteit, s készült egy szervezeti helyzetértékelés is. A találkozón részt vettek szervezetünk tagjain kívül a tanácsadási és hálózatfejlesztési tevékenységbe bevonni kívánt szakértőink és önkénteseink is.