SZERVEZETÜNK RÖVID BEMUTATÁSA

A „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület nagyon fiatal, 2011. április 9-én alakult Egerben, olyan nonprofit szolgáltató, koordinációs és érdekvédelmi, közhasznú társadalmi szervezetként, melynek célja Heves megye civil közösségeinek fejlesztése, szakmai érdekképviseletének védelme. A szervezet bejegyzése 2011. május 18-án lépett hatályba.

A szervezet alapszabályát 2013. október 18-án módosította az új civil törvénynek megfelelően. Ennek hatályba lépésének ideje: 2013. november 20.

Az alapító tagjaink száma: 11 fő. 2013 szeptemberében 4 fő felvételére került sor, így a jelenlegi taglétszám 15 fő.

Alapító tagjaink a gazdasági életben és a civil szektor legkülönbözőbb területein tevékenykednek. 8 fő felsőfokú végzettségű: van közöttük pedagógus, szociálpedagógus, szociális szakember, személyügyi szervező, közgazdász és regisztrált mérlegképes könyvelő egyaránt. Tagjaink tanulmányai és a civil szektorban végzett több éves szakmai munkájuk révén széles rálátással rendelkeznek a hazai nonprofit szervezetek égető problémáira. E széleskörű szakmai tapasztalatokat felhasználva szeretnénk a megyei civil szervezetek (magánszemélyek) segítségére lenni, más civil szervezetekkel együttműködni, munkájukat, hatékony működésüket tanácsadással segíteni.

Főként azért vállalkoztunk az egyesület megalapítására, hogy fejlődésre alkalmas közeget teremtsünk a maguk és környezetük fejlődésére nyitott szervezeteknek, a bennük dolgozó embereknek, önkénteseknek. Valamint, hogy rendszeres találkozási lehetőséget biztosítsunk egymással, és hogy az itt végzett tevékenységeinkkel más területen is kipróbáljuk magunkat, kibontakoztathassuk szervezési és emberi képességeinket.

Mindannyian munka és család mellett vállaljuk a közösségért végzett tevékenységet. Baráti kapcsolataink révén szorosan együtt tudunk működni, nagy kapcsolati tőkével, bizalmon alapuló kapcsolatokkal, nagy ismeretségi körrel rendelkezünk.

Tevékenységi területünk: Heves megyére terjed ki.

A 15 főből 13 fő nő. Közös jellemzőnk a tenni akarás, mindannyian tettre kész, tevékeny hölgyek vagyunk, akik szeretnék szebbé, jobbá tenni környezetüket, értelmes célokkal gazdagabbá tenni életüket. Valamennyien hétköznapi, de erős asszonyok, lányok vagyunk, akik saját példájukon, akaraterejükön keresztül bizonyítottuk, hogy saját kezükben van a sorsunk. Valamennyien egyformán gondolkodunk a család fontosságáról és jövőjéről. Valljuk, hogy a család legfőbb feladata, hogy biztonságot, fogódzót nyújtson ebben az értékvesztett, bizonytalan, állandóan változó világban, és hogy ebben a nőknek, családanyáknak meghatározó szerepe van. Az egyesület számára ezért is fontos a nők esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a családi értékek megőrzése.