Sajtóközlemény - A „CIVIL ÉRTÉK” KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KAPACITÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0316

2013. szeptember 25.

2012 szeptemberében került kiírásra a TÁMOP-2.6.2-12/1 konstrukció. A kiírás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése volt. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Egyesületünk sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók” című, könnyített elbírálású pályázatán.

A TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0316 azonosító számú, a „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület kapacitásának megerősítése című program az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap100%-os támogatásával valósul meg.

A projekt célja: a „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Közhasznú Egyesület kapacitásának megerősítése, olyan szolgáltatások kialakítása és fenntartása, amely segíti szervezeti humánerőforrás-kapacitásaink, meglévő kapcsolataink jobb kihasználását, elősegítik a munkaerő-piaci szereplők foglalkoztatásának javulását, illetve lehetővé teszik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásunkat.

A program során – az egyesület belső kapacitásának erősítése érdekében – felmérésre kerülnek a szervezeti kapacitások, készül egy jelenlegi helyzetkép, a humánerőforrás fejlesztése valósul meg képzéssel, készségfejlesztéssel. A szervezeti hatékonyság növelése érdekében szervezetfejlesztési terv kidolgozásával, valamint minőségirányítási rendszer bevezetésével felkészül a szervezet a standardizált munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetésére. A programhoz kapcsolódóan alapvető irodai eszközök kerülnek beszerzésre és a programmenedzser szervezi a szervezet tevékenységeit a program 11 hónapos futamideje alatt.

Az elnyert támogatási összeg: 5.308.217 Ft

A fejlesztési projekt 2013. június 1-jén vette kezdetét és tervezett befejezési időpontja: 2014. április 30.

A pályázat keretében megvalósuló konkrét tevékenységek:

 • szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése, helyzetkép készítése a szervezetről (diagnózis)
 • 1 fő képzésére, készségfejlesztésére kerül sor két tanfolyam (mentori, munkatanácsadói) keretében
 • szervezetfejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
 • más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség erősítése érdekében 2 alkalommal tanácskozás összehívása
 • projektmenedzsment feladatok ellátására 1 főalkalmazása heti 10 órában 11 hónapon át
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (pénzügyi tanácsadó, munkaerő-piaci tanácsadó)
 • honlap készítése
 •  TQM szerinti minőségbiztosítási rendszer kialakítása a TÁMOP-2.6.1. kiemelt project keretében kidolgozott sztenderdek alapján 4 féle munkaerő-piaci szolgáltatásra
 • alapvető irodai eszközök beszerzése (laptop, multifunkciós készülék, projektor, telefon, íróasztal, szék)

Tervezett munkaerő-piaci szolgáltatások:

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 • Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

Célcsoportunk:

 • az aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak)
 • jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel illetve elbocsátással fenyegetett személyek
 • tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak.

Szervezetünk alaptevékenységéből adódóan ezen célcsoportokon belül is kiemelten a nők és hátrányos helyzetű személyekre kívánunk fókuszálni.

Saját szakembereink mellett a program megvalósításába, bevontunk olyan elismert szakembereket, szakértőket is, akik az adott területen jelentős tapasztalattal és kiemelkedő szaktudással rendelkeznek.

Nagyon sok segítséget kaptunk és kapunk az OFA (Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft) Észak-magyarországi Regionális Irodájának munkatársaitól.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége lehetővé tette, hogy közfoglalkoztatás keretében 2013. július és november 30. között egy megbízható és ügyes munkatárs segítse szervezetünk megnövekedett adminisztratív munkáját.

Jelenleg a program megvalósításán túl kialakítás alatt van székhelyünkön, az Egri Civil Házban (Bajcsy-Zsilinszky utca 9. szám alatt) egy munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó iroda, melyben elképzeléseink szerint 2013. október 15-től állandó ügyfélfogadási időben várjuk érdeklődőket. Az iroda kialakítását a Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek az Életfa Környezetvédő Szövetséggel megkötött együttműködési megállapodásunk teszi lehetővé. Az előbbi az irodahelyiség használatát, utóbbi szervezet pedig az ingyenes internet használatot biztosítja számunkra.

További információ:

E-mail: civilertek@gmail.com

Honlap: www.civil-ertek.hu

Telefon: +3630/350-52-99

Címke: