Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásáról az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületnél

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (ETFE) a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Fele-lősségvállalás Kollégiumától az „Elhelyezkedési esélyek növelése munkaerő-piaci szolgáltatá-sokkal” című (NEA-TF-15-SZ-0010 azonosító számú) pályázat keretében 450 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2015. március 31. és 2016. március 30. között valósul meg. Az Egyesület a hátrányos helyzetűek, a tartós munkanélküliek és a köz-munka programból kikerülők foglalkoztatási esélyeinek növelése céljából mentori tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci információ nyújtása, közmunkások reintegrálása és pályatanácsadás munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét térítésmentesen biztosítja az érintett célcsoport részére. A szolgáltatásokat ez idáig Eger, Egerszólát, Felsőtárkány és Ostoros településeken vették igénybe.
Eger Térsége Fejlesztési Egyesület Cím: 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. • Tel.: (36) 817-780  E-mail: iroda@etfe.hu • Honlap: http://www.etfe.hu

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületet (ETFE) tíz Eger környéki önkormányzat (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros és Szarvaskő), az Eszterházy Károly Főiskola Agria Innorégió Tudáscentruma, valamint két magánszemély Pozsikné Hidvégi Éva és Jordán Péter alakította meg 2012-ben. Az ETFE célja a térségben működő önkormányzati-, magán- és civil szektor, valamint kutatási intézmények együttműködésének erősítése oly módon, hogy az egyes települések határain átívelő problémákra hatékony megoldások szülessenek. Az egyesület fő feladatának tekinti a természeti és kulturális örökség megőrzését, a vidéken élők életminőségének javítását, a területi kohézió erősítését, valamint a kistérség versenyképességének fokozását. Ezen célok elérése érdekében az egyesület két sikeres pályázati programot valósított meg az elmúlt időszakban, melyek bevezetésével közvetlenül hozzájárult a tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyének növeléséhez, a szükséges kompetenciák fejlesztéséhez, a közfoglalkoztatásban résztvevőknek az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez, közvetve pedig a térség versenyképességének fokozásához, valamint a munkanélküliség csökkentéséhez.

 

Címke: