Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás szakmai bevezetése az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületnél

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (ETFE) a Nemzeti Együttműködési Alap Társa-dalmi Felelősségvállalás Kollégiumától a „Társadalmilag leszakadó réteg munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének elősegítése” című (NEA-TF-15-M-0040 azonosító számú) pályázat keretében 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 2015. március 31. és 2015. október 31. között valósul meg.

Az Egyesület Eger és térségében a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyte-remtés elősegítése érdekében munkaerőpiaci szolgáltatások elindítását tűzte ki cé-lul. A pályázat keretében kidolgozásra került a munkaerő-piaci mentori tanácsadás, az álláskeresési tanácsadás, a pályatanácsadás, a munkaerő-piaci információk nyúj-tása és a közmunkások reintegrálása szolgáltatások tematikája és módszertana. Az Egyesület az elkészült módszertanra alapozva a jövőben is folytatja munkaerő-piaci tevékenységét és bővíteni tervezi a szolgáltatásba bevontak körét.
Eger Térsége Fejlesztési Egyesület Cím: 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1.
Telefon: +36-36/817-780 E-mail: iroda@etfe.hu Honlap: http://www.etfe.hu

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületet (ETFE) tíz Eger környéki önkormányzat (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros és Szarvaskő), az Eszterházy Károly Főiskola Agria Innorégió Tudáscentruma, valamint két magánszemély Pozsikné Hidvégi Éva és Jordán Péter alakította meg 2012-ben. Az ETFE célja a térségben működő önkormányzati-, magán- és civil szektor, valamint kutatási intézmények együttműködésének erősítése oly módon, hogy az egyes települések határain átívelő problémákra hatékony megoldások szülessenek. Az egyesület fő feladatának tekinti a természeti és kulturális örökség megőrzését, a vidéken élők életminőségének javítását, a területi kohézió erősítését, valamint a kistérség versenyképességének fokozását. Ezen célok elérése érdekében az egyesület két sikeres pályázati programot valósított meg az elmúlt időszakban, melyek bevezetésével közvetlenül hozzájárult a tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyének növeléséhez, a szükséges kompetenciák fejlesztéséhez, a közfoglalkoztatásban résztvevőknek az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedéséhez, közvetve pedig a térség versenyképességének fokozásához, valamint a munkanélküliség csökkentéséhez.

 

Címke: